Català · Español · English

MOONS


 

Cada llar és un món en si mateix. Un espai en construcció amb les seves pròpies normes físiques. Cada membre d’aquest petit món, és com una lluna. Un satèl·lit vinculat al seu entorn a través d’una força gravitatòria molt concreta. La mínima variació en l’estat de qualsevol d’aquests elements pot afectar considerablement l’estabilitat del planeta i, en conseqüència, la percepció que els seus habitants tenen d’ell.

Per fer aquest projecte em vaig imposar una única norma, totes les fotografies havien d’estar fetes dins dels límits de casa meva. A partir d’aquesta única directriu, vaig començar a fotografiar els espais, els objectes domèstics i als seus habitants. Però a mesura que anava acumulant imatges, vaig sentir la necessitat de transformar tota aquesta realitat tan palpable i evident, per adaptar-la al meu discurs, i així parlar no només del que és tangible, sinó també d’allò que no veiem.

 

Cada hogar es un mundo en sí mismo. Un espacio en construcción con sus propias normas físicas. Cada miembro de este pequeño mundo, es como una luna. Un satélite vinculado a su entorno a través de una fuerza gravitatoria muy concreta. La mínima variación en el estado de cualquiera de estos elementos puede afectar considerablemente la estabilidad del planeta y, en consecuencia, la percepción que sus habitantes tienen de él.

Para hacer este proyecto me impuse una única norma, todas las fotografías debían estar hechas dentro de los límites de mi casa. A partir de esta única directriz, empece a fotografiar los espacios, los objetos domésticos y a sus habitantes. Pero a medida que iba acumulando imágenes, sentí la necesidad de transformar toda esa realidad tan palpable y evidente, para adaptarla a mi discurso, y así hablar no solo de lo tangible, sino también de aquello que no vemos.