DREAM MOONS

streamporn24.com


Per fer aquest projecte em vaig imposar una única norma, totes les fotografies havien d’estar fetes dins dels límits de casa meva. A partir d’aquesta única directriu, vaig començar a fotografiar els espais, els objectes domèstics i als seus habitants. Però a mesura que anava acumulant imatges, vaig sentir la necessitat de transformar tota aquesta realitat tan palpable i evident, per adaptar-la al meu discurs, i així parlar no només del que és tangible, sinó també d’allò que no veiem.
El resultat final és Dream Moons, una seqüencia que mescla fotografies i textos per endinsar-nos en un mòn oníric i inestable i fer-nos viatjar a través del somni de l’autor.

Cat · Es · Eng