La fi dels dies


La relació entre natura i societat ha canviat amb el pas del temps. Fa poc més de 100 anys les persones depeníem completament de la natura, però avui, immersos en un sistema basat en el consum massiu de productes que ens faciliten la vida, la nostra relació amb l’entorn natural s’ha tornat cada vegada més distant.
Modifiquem el territori sense seguir una lògica, simplement ens apropiem d’ell, ens entestem a exigir resultats immediats a la naturalesa, sense tenir en compte que aquesta necessita el seu propi ritme per funcionar adequadament, molts de nosaltres ja no sabríem com desxifrar els seus signes ni com sobreviure amb els recursos que aquesta ens ofereix, i poc a poc perdem la consciència que nosaltres també formem part del mateix món.
Aquest projecte va ser el guayador de la XII edició de Joves Fotògrafs de les comarques gironines, organitzada per INSPAI, i ha estat mostrat en una exposició itinerant que ha recorregut més de 30 municipis entre els anys 2013 i 2016.

Cat · Es · Eng