INDAGO


“Indago” is a work which comes from contemplating the natural environment and its different guises. In these photographs the author rediscovers forms and endows them with new meanings reflecting states of mind as well as inner feelings. These images in black and white conjure the night, and speak to the viewer of man and nature, of life and death, or about object’s concrete appearance. Ultimately, the images are open to interpretation, waiting to be transformed, to evoke different shades of experience in others.

The work’s starting point is the story of a man who lives away from the world in the middle of the forest; who shapes and sometimes destroys his environment, yet who also blends into and ultimately forms a part of it.

‘Indago’ was published by Ediciones Anómalas, with the participation of the editorials Éditions 77 (Francia) and Witty Kiwi (Italia), and he has received support of Fundación Lluís Coromina.


“Indago” és un treball fotogràfic que neix de la contemplació del medi natural i de les seves aparences. L’autor redescobreix i dóna nou sentit a les formes que troba en elles per a reflectir estats d’ànim i pensaments personals. Imatges en blanc i negre que evoquen la nit i ens parlen de la relació entre l’home i la natura, la vida i la mort o l’aparença física de les coses. I en definitiva, imatges obertes a interpretacions que esperen ser transformades produint en els altres un cert grau d’experiències.

El treball s’inicia en un acostament a la història d’un home que viu aïllat en mig d’un bosc, que manipula el seu univers i a vegades el destrueix, però que també s’hi mimetitza i n’acaba formant part.

‘Indago’ ha estat publicat per Ediciones Anómalas, amb la participació de les editorials Éditions 77 (Francia) i Witty Kiwi (Italia), i ha comptat amb el suport de la Fundación Lluís Coromina.


“Indago” es un trabajo fotográfico que nace de la contemplación del medio natural y de sus apariencias. El autor redescubre y da un nuevo sentido a las formas que encuentra en ellas para reflejar estados de ánimo y pensamientos personales. Imágenes en blanco y negro que evocan la noche y nos hablan de la relación entre hombre y naturaleza, la vida y la muerte o la apariencia física de las cosas. Y en definitiva, imágenes abiertas a interpretaciones que esperan ser transformadas produciendo en otros cierto grado de experiencias.

El trabajo parte de un acercamiento a la historia de un hombre que vive aislado de los demás en medio del bosque, que manipula su universo y a veces lo destruye, pero que también se mimetiza y acaba formando parte de él.

‘Indago’ ha sido publicado per Ediciones Anómalas, con la participación de las editoriales Éditions 77 (Francia) y Witty Kiwi (Italia), y ha contado con el soporte de la Fundación Lluís Coromina.

w

Your Cart

Cart is empty

Subtotal
€0.00
0