DREAM MOONS

“Yurian Quintanas shows us a pathophysical photography that he has already practiced in other works such as Silent Rooms, where he imagined the life of his home when he is not there. Pataphysics is, according to its inventor, the surrealist Alfred Jarry, the science of imaginary solutions. In the pathaphysical universe everything is abnormal and extraordinary. The rule that rules is the exception to the exception. The term is a contraction of the Greek “Epí ta metá te physiká” and refers to everything that is beyond physics.” (Carles Mercader, director of La Nuu festival)

To make this project I imposed myself one rule, all the photographs had to be made within the limits of my house. From this single guideline, I first began to photograph the spaces, then the domestic objects and finally their inhabitants. But as I was accumulating images, I felt the need to transform all that palpable and evident reality, to adapt it to my speech, and thus speak not only about the tangible but also about what we do not see.

The Final result is Dream Moons, a sequence that mixes photography and texts to enter into a dreamlike and unstable world and make us travel through the dream of the author.


“Yurian Quintanas ens mostra una fotografia patafísica que ja ha practicat en altres treballs com Silent Rooms, on imaginava la vida de la seva llar quan ell no hi és. La patafísica és, segons el seu inventor, el surrealista Alfred Jarry, la ciència de les solucions imaginàries. A l’univers patafísic tot és anormal i extraordinari. La regla que mana és l’excepció de l’excepció. El terme és una contracció del grec ” Epí ta metá te physiká” i fa referència a tot allò que està més enllà de la física.” (Carles mercader, director del festival La Nuu)

Per fer aquest projecte em vaig imposar una única norma, totes les fotografies havien d’estar fetes dins dels límits de casa meva. A partir d’aquesta única directriu, vaig començar a fotografiar els espais, els objectes domèstics i als seus habitants. Però a mesura que anava acumulant imatges, vaig sentir la necessitat de transformar tota aquesta realitat tan palpable i evident, per adaptar-la al meu discurs, i així parlar no només del que és tangible, sinó també d’allò que no veiem.

El resultat final és Dream Moons, una seqüencia que mescla fotografies i textos per endinsar-nos en un mòn oníric i inestable i fer-nos viatjar a través del somni de l’autor.


“Yurian Quintanas nos muestra una fotografía patafísica que ya ha practicado en otros trabajos como Silent Rooms, donde imaginaba la vida de su hogar cuando él no está. La patafísica es, según su inventor, el surrealista Alfred Jarry, la ciencia de las soluciones imaginarias. En el universo patafísico todo es anormal y extraordinario. La regla que manda es la excepción de la excepción. El término es una contracción del griego “Epí ta metá te physiká” y hace referencia a todo lo que está más allá de la física.” (Carles Mercader, director del festival La Nuu)

Para hacer este proyecto me impuse una única norma, todas las fotografías debían estar hechas dentro de los límites de mi casa. A partir de esta única directriz, empece a fotografiar los espacios, los objetos domésticos y a sus habitantes. Pero a medida que iba acumulando imágenes, sentí la necesidad de transformar toda esa realidad tan palpable y evidente, para adaptarla a mi discurso, y así hablar no solo de lo tangible, sino también de aquello que no vemos.

El resultado final es Dream Moons, una secuencia que mezcla fotografías y textos para adentrarnos en un mundo onírico e inestable y hacernos viajar a través del sueño del autor.

Book: Dream Moons by VoidPhoto

Exhibitions: Scan Tarragona, La Nuu Festival, Galerie Sinibaldi, Fotografiska Shanghai, Three Shadows Photography art Centre Beijing.

w

Your Cart

Cart is empty

Subtotal
€0.00
0