MIJNBERG

(A journey to an unknown mountain)

 

 
 
 

I like the views of the majestic mountains, I like to be there, feel the fresh air on my face, observe the wildlife and swim in its lakes. But I’m not going to take pictures of mountains anymore.
“Mijnberg” is a fictitious mountain that I created wrinkling a standard A4 paper and that could be translated from Dutch as “My mountain”. On one hand the blank paper is a metaphor of the landscape, which don’t exists and only makes sense if its interpreted by man. On the other hand the pictures of this unique geography serves me as a claim against the endless number of pictures that have been taken of any mountain in the world. A dynamic that in photographic terms converts the mountain that is sublime in itself in something ridiculous and repetitive. The trip to the top of “Mijnberg” is a psychological journey and represents the struggle against oneself.

The project ‘Mijnberg’ was showed as part of the main exhibition of the Encontros da Imagem festival in Braga at 2015


M’agraden les vistes de les majestuoses muntanyes, m’agrada ser-hi, sentir l’aire fresc a la cara, observar la fauna i nedar en els seus llacs. Però no faré fotos de muntanyes mai més.
“Mijnberg” és una muntanya fictícia que vaig crear arrugant un paper A4 estàndard i que es podria traduir de l’holandès com “La meva muntanya”. D’una banda, el paper en blanc és una metàfora del paisatge, que no existeix i només té sentit si és interpretat per l’home. D’altra banda, les imatges d’aquesta geografia única, em serveixen com a denúncia contra la interminable quantitat d’imatges que s’han pres de qualsevol muntanya al món. Una dinàmica que en termes fotogràfics converteix la muntanya, que és sublim en si mateixa, en una cosa ridícul i repetitiva. El viatge al cim de “Mijnberg” és un viatge psicològic i representa la lluita contra un mateix.

El projecte ‘Mijnberg’ va ser exposat al festival Encontros da Imagem de Braga a l’any 2015


Me gustan las vistas de las majestuosas montañas, me gusta estar allí, sentir el aire fresco en mi cara, observar la fauna y nadar en sus lagos. Pero no voy a tomar fotos de montañas nunca más.
“Mijnberg” es una montaña ficticia que creé arrugando un papel A4 estándar y que se podría traducir del holandés como “Mi montaña”. Por un lado, el papel en blanco es una metáfora del paisaje, que no existe y solo tiene sentido si es interpretado por el hombre. Por otro lado, las imágenes de esta geografía única, me sirven como denuncia contra la interminable cantidad de imágenes que se han tomado de cualquier montaña en el mundo. Una dinámica que en términos fotográficos convierte la montaña, que es sublime en sí misma, en algo ridículo y repetitivo. El viaje a la cima de “Mijnberg” es un viaje psicológico y representa la lucha contra uno mismo.


El proyecto ‘Mijnberg’ fue expuesto en el festival Encontros da Imagem de Braga en el año 2015

w

Your Cart

Cart is empty

Subtotal
€0.00
0