THE END OF THE DAYS

The relationship between nature and society has changed over time. Just over one hundred years ago people depended entirely on the nature, but today, immersed in a system based on the massive consumption of products that make our lives easier, our relationship with the natural environment has become increasingly distant.

We modify the territory without following any logical standards, we are simply ‘taking over’ and we persist in requiring immediate results from nature, without regarding its needs for its own pace to function adequately. Many of us would not know how to decipher its signs or how to survive with the resources that this gives us, and gradually we are losing the awareness that we are part of the same world.

This project was the winner of the XII edition of Young Photographers from the Girona council organized by INSPAI, and has been shown in a traveling exhibition that has traveled more than 30 municipalities between 2013 and 2016.


La relació entre natura i societat ha canviat amb el pas del temps. Fa poc més de 100 anys les persones depeníem completament de la natura, però avui, immersos en un sistema basat en el consum massiu de productes que ens faciliten la vida, la nostra relació amb l’entorn natural s’ha tornat cada vegada més distant.

Modifiquem el territori sense seguir una lògica, simplement ens apropiem d’ell, ens entestem a exigir resultats immediats a la naturalesa, sense tenir en compte que aquesta necessita el seu propi ritme per funcionar adequadament, molts de nosaltres ja no sabríem com desxifrar els seus signes ni com sobreviure amb els recursos que aquesta ens ofereix, i poc a poc perdem la consciència que nosaltres també formem part del mateix món.

Aquest projecte va ser el guayador de la XII edició de Joves Fotògrafs de les comarques gironines, organitzada per INSPAI, i ha estat mostrat en una exposició itinerant que ha recorregut més de 30 municipis entre els anys 2013 i 2016.


La relación entre naturaleza y sociedad ha cambiado con el paso del tiempo. Hace poco más de 100 años las personas dependíamos completamente de la naturaleza, pero hoy, inmersos en un sistema basado en el consumo masivo de productos que nos facilitan la vida, nuestra relación con el entorno natural se ha vuelto cada vez más distante.

Modificamos el territorio sin seguir una lógica, simplemente nos apropiamos de él; nos empeñamos en exigirle resultados inmediatos a la naturaleza, sin tener en cuenta que esta necesita su propio ritmo para funcionar adecuadamente; muchos de nosotros ya no sabríamos cómo descifrar sus signos ni como sobrevivir con los recursos que esta nos brinda; y poco a poco perdemos la conciencia de que nosotros también formamos parte del mismo mundo.

Este proyecto fue el guayador de la XII edición de Jóvenes Fotógrafos de las comarcas de Girona, organizada por INSPAI, y ha sido mostrado en una exposición itinerante que ha recorrido más de 30 municipios entre los años 2013 y 2016.

w

Your Cart

Cart is empty

Subtotal
€0.00
0