SILENT ROOMS

Silent Rooms consists in imagine how the world is when we do not see it and in reconstructing a well-known environment as home in a dreamy world that is activated in our absence. In Silent Rooms I reallocate home objects and give them a new life. I imagine how these ordinary elements, boring and insignificant for us, quietly recover their own splendor when we close the doors of our houses. This familiar world that we leave behind is transformed in a parallel world, and the objects are relocated in a deconstructed environment that enters in conflict with what we concieve as reality. Each photograph represents a room in the home where the objects interact among them, creating small narrations open to interpretation.

Silent Rooms is a reflection on the perception we have of reality and how a world that we apparently dominate can actually be strange and uncontrollable.

Cabo San Roque collaborated in this project with the production of the sound of the video installation.


Silent Rooms consisteix en imaginar com és el món quan no el veiem i en reconstruir un entorn tan conegut com és la llar en un món oníric que s’activa en la nostra absència. A Silent Rooms desubico els objectes domèstics i els hi donc una nova vida. Imagino com aquests elements ordinaris, avorrits i insignificants per a nosaltres, recuperen silenciosament el seu propi esplandor quan tanquem les portes de les nostres cases. Aquest món tan familiar que deixem enrera es transforma en un món paral·lel, i els objectes queden reubicats en un entorn deconstruit que entre en conflicte amb el que concebem com a realitat. Cada fotografia representa una habitació de la llar on els objectes interactuen entra ells, creant petites narracions obertes a la interpretació.

Silent Rooms és una reflexió sobre la percepció que tenim de la realitat i de com un món que aparentment dominem pot ser en realitat extrany i incontrolable.

Cabo San Roque va col·laborar en aquest projecte amb la producció del so de la vídeo instal·lació.


Silent Rooms consiste en imaginar cómo es el mundo cuando no lo vemos y en reconstruir un entorno tan conocido como es el hogar en un mundo onírico que se activa en nuestra ausencia. En Silent Rooms desubico los objetos domésticos y les doy una nueva vida. Imagino cómo estos elementos ordinarios, aburridos e insignificantes para nosotros, recuperan silenciosamente su propio esplendor cuando cerramos las puertas de nuestras casas. Este mundo tan familiar que dejamos atrás se transforma en un mundo paralelo, y los objetos quedan reubicados en un entorno deconstruido que entra en conflicto con lo que concebimos como realidad. Cada fotografía representa una habitación del hogar donde los objetos interactúan entre ellos, creando pequeñas narraciones abiertas a la interpretación.

Silent Rooms es una reflexión sobre la percepción que tenemos de la realidad y de como un mundo que aparentemente dominamos puede ser en realidad extraño e incontrolable.

Cabo San Roque colaboró en este proyecto con la producción del sonido de la video instalación.

w

Your Cart

Cart is empty

Subtotal
€0.00
0